Çerez Politikası

"CANBARKOD AMBALAJ VE DIŞ TİC. A.Ş. (“CANBARKOD”) olarak www.canbarkod.com alan adlı web sitesinde (“Web Sitesi”), istatistik amaçlı AdWords ve DoubleClick çerezlerini kullanmaktayız. Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızdan ayarlayarak devre dışı bırakabilir ve/veya silebilirsiniz. Ancak bu durumda Web Sitesi’ndeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

 

Aynı zamanda Web Sitesi’nde Google Inc.’a (“Google“) ait bir analiz hizmeti olan Google Analytics de kullanılmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve Web Sitesi’nin tarafınızdan kullanılmasının analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları olan "tanımlama bilgileri"ni kullanmaktadır. Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili olarak tanımlama bilgileri tarafından oluşturulan bilgiler, Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve burada saklanır.

Bu Web Sitesi’nin işletmecisinin verdiği talimat üzerine Google, kullanımınızı değerlendirmek ve bağlantılı hizmetler sağlayabilmek için raporlar hazırlamak üzere bu bilgiyi kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan iletilen IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez. Bu tanımlama bilgilerinin saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda buna uygun ayar yapabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin CANBARKOD tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://canbarkod.com/sayfalar/gizlilik-politikasi adresinde yer alan Gizlilik Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.


1) Çerez Tanımı ve Kullanım Amacı


Çerez, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyaları anlamına gelmektedir.

Çerezler, CANBARKOD tarafından;

Web Sitesi’nde kişiselleştirilmiş reklamların tarafınıza sunulması amacıyla (Buna “tekrar hedefleme” denilmekte olup Web Sitesi’nde gezindiğiniz sayfaları, görüntülediğiniz ürünleri ve size gösterilen reklam alanı (banner) çalışmalarına tıklamalarınızı baz almayı amaçlar.),
Kullanıcıların üçüncü taraf internet sitelerindekileri de içerecek şekilde çevrimiçi (online) reklamlar gösterildikten sonra Web Sitesi’yle nasıl etkileşime geçtiğini görebilmek amacıyla ve çevrimiçi (online) pazarlama kampanyalarımızın bir parçası olarak,
Web Sitesi’nin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirme amacıyla,
Web Sitesi’nin, sizin ve CANBARKOD’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak amacıyla;
kullanılmaktadır.

 

2) Web Sitesi’nde Kullanılan Çerez Türleri


Web Sitesi’nde aşağıda yer alan tabloda belirtilen çerezler kullanılmaktadır:

Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, Web Sitesi’ni kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Birinci Taraf Çerezleri Web Sitesi tarafından oluşturulan ve sadece canbarkod tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.
Üçüncü Taraf Çerezleri Site üzerinden sunulan bir içeriğin www.canbarkod.com adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Web Sitesi üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.
 

 

3) Web Sitesi’nde Kullanılan Çerezler


Web Sitesi’nde aşağıdaki tabloda belirtilen çerezler kullanılmaktadır:

Çerez Servis SağlayıcıÇerezAçıklamalarÇerez TipiÇerez Saklama Süresi
canbarkod.comcaKullanıcı çerezleri kabul ettiği zaman Çerez Politikası uyarısını ikinci defa göstermemek için kullanılır.İşlevsellik1 Yıl
canbarkod.com_gidZiyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır.Performans1 Gün
canbarkod.com_gaKullanıcıları, rastgele oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır.Performans 
canbarkod.com_gatBu çerez adı, yüksek trafikli sitelerdeki verilerin toplanmasını sınırlayan, istek oranını düşürmek için kullanılan belgelere göre, Google Universal ilişkilendirilmiştir.Performans 


Kullanıcı’nın canbarkod.com’un kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile Web Sitesi’nin belirli sayfalarında karşılaşması durumunda, canbarkod.com’un, bu tür çerezlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte, Web Sitesi’nin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir.

 

CANBARKOD tarafından düzenlenen işbu Çerez Politikası kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Politikamızda önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, Web Sitesi’nde göze çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır.

 

4) Çerez Kullanımının Engellenmesi


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

 

5) Çerezlerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler


Zorunlu çerezleriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla canbarkod.com’un meşru menfaati hukuki sebebiyle işlenmektedir. Zorunlu çerezleriniz haricindeki çerezleriniz ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

6) Çerezlerin İşlenmesine İlişkin Haklarınız


Çerezlerinize ilişkin taleplerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, satis@canbarkod.com adresinden ulaşabileceğiniz CANBARKOD İlgili yöntemlerle şirketimize iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.