Şartlar ve koşullar

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Site'ye üye olan, Site'yi kullanan veya Site üzerinden herhangi bir işlem yapan her KULLANICI, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olup, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

 

KONU İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, tüm mülkiyet hakları ve yasal hakları münhasıran CANBARKOD AMBALAJ VE DIŞ. TİC. A.Ş. (SATICI) tarafından sahip olunan www.canbarkod.com Site'sine giriş yapma, Site'yi kullanma, Site'den yararlanma, Site üzerinden işlem yapma ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site ile ilgili her tür işlem ve Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. KULLANICI, Site ve Site'ye bağlı tüm alt sayfalarda yer alan tüm Sözleşmeleri, uyarıları, açıklamaları, yazıları ve beyanları ile bunların kendisine getirdiği yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır.

 

SİTE KULLANIM KOŞULLARI KULLANICI, aşağıda belirtilen koşullar dahilinde ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Burada öngörülen yükümlülüklerin ihlali halinde oluşabilecek her türlü zarar, repütasyon kaybı gibi nedenlerle SATICI'nın KULLANICI'ya karşı varsa üyelik iptali de dahil olmak üzere kullanımı kısıtlamaya yönelik yaptırımlar uygulama hakkı saklıdır.

 

  • SATICI, Site'ye girilmesi, sitenin veya sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, hukuka aykırılık vb. sebeplerden dolayı doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
  • Mücbir sebep, genel kesinti (internet bağlantısı), SATICI ile ilgisi olmayan altyapı sorunları ve benzeri nedenlerle oluşabilecek kesintiler nedeniyle SATICI'ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
  • SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • Her türlü sistem, mesaj yedeklemesi KULLANICI sorumluluğundadır ve SATICI bu kapsamda hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
  • Site'de yer alan mal/ürün ve/veya hizmetler, SATICI tarafından üretici firmalardan satın alınarak KULLANICI'ya sunulmaktadır.
  • SATICI, Site'nin alan adı, dizaynı, Site'de yer alan tüm yazılım, tasarım, içerik (bilgi, resim, logo, marka, ikon vb.), yazılı, görsel, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan tüm verileri, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bunların tamamı yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, taklit edilemez, üretilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi bir davranış, hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SATICI'nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
  • KULLANICI, Site'nin güvenliğini tehdit edecek, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek herhangi bir çalışma/uygulama gerçekleştiremez.
  • KULLANICI, vermiş olduğu tüm bilgilerin, kart bilgilerinin doğruluğundan, güncelliğinden, kartların geçerli ve tahsil edilebilir olmasından sorumludur.

 

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme, Türk Hukuku'na tabi olup, Sözleşme'den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.